Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

3276 d099 500

wasbella102:

London’s smallest shop: A shoe salesman with a 1.2 square meter shoe store. 1900

Reposted fromkimik kimik viabesen besen
anarchistycznychrabaszcz
2707 c181
William
anarchistycznychrabaszcz
Reposted fromdanzig danzig viabesen besen
anarchistycznychrabaszcz
anarchistycznychrabaszcz
9605 3be3
Reposted fromskibszczok skibszczok
anarchistycznychrabaszcz
8705 bccb 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viabesen besen
anarchistycznychrabaszcz
Drobny błąd
Reposted fromargasek argasek viapl pl
anarchistycznychrabaszcz
Niech was oświeci!
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viapl pl
5071 9a9e 500

Edmund Dulac - La princesse au petit pois

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viajosephine josephine
anarchistycznychrabaszcz
Play fullscreen
Odurzony Piotruś Pan 
Zwykle w centrum świata stał 
Wieczny chłopiec taki był 
Przegrał wszystko, nie poczuł nic 
Gdy pełną szklankę wychylił znów 
Rosły mu skrzydła i wtedy się czuł 

Powiedz Georgy Best, co poszło źle 
I jak mogłeś wszystko tak spieprzyć 

Odurzony Piotruś Pan 
Książę życia umiera sam 
Spadając z krzesła mówił mi tak: 
"Nie umierajcie tak, jak ja"
Reposted fromlittledarling littledarling viapl pl
0483 e6da 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajosephine josephine
anarchistycznychrabaszcz
Reposted fromtjeden tjeden viaBiskup Biskup
3002 c2ea 500
Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viabesen besen
anarchistycznychrabaszcz
4513 be46
Reposted fromoopsiak oopsiak vialugola lugola
8260 360b 500

Pieter Brueghel the Elder - The Hunters in the Snow (detail) (1565)

Reposted frombiddybatch biddybatch viabesen besen
anarchistycznychrabaszcz
7307 a549 500
Hemingway
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl
5753 b552 500
Reposted fromwestwood westwood viabesen besen
anarchistycznychrabaszcz
piracki "Liberator"
Reposted fromnostalgicfor90s nostalgicfor90s viapl pl
anarchistycznychrabaszcz
Reposted fromblindtext blindtext viahejkobieto hejkobieto
anarchistycznychrabaszcz
7992 4f0c 500
Reposted fromrisky risky viahejkobieto hejkobieto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl